O smyslové aktivizaci

Stárnoucí lidé se potýkají s mnoha problémy, z nichž ty pohybové jsou jen špičkou ledovce. Mnohem závažnější jsou poruchy, které se projevují v psychické rovině jedince. Jedním z nejvážnějších onemocnění zasahující ve velké míře seniory nad 65 let je Alzheimerova choroba způsobující stařeckou demenci.

Tato nemoc pacienty nejenže postupně společensky izoluje, ale také přímo ohrožuje. Mezi hlavní příznaky patří výpadky krátkodobé paměti, poruchy racionálního myšlení, správného úsudku, časoprostorového vnímání, či nepoznávání svých blízkých. Pacienti bloudí ve vlastním bytě, cítí neustálou ospalost, trpí náladovostí. K tomu se přidává také agresivita, zlomyslnost, sobeckost či lhaní bez příčiny. Lidi trpící stařeckou demencí není možné odsuzovat - jedná se o degenerativní poruchu mozku, kterou nelze vyléčit, ale pouze zpomalit.

Smyslová aktivizace je nová metoda ošetřovatelské péče a aktivizace určená lidem s Alzheimerovou chorobou. Pochází z Rakouska a do české praxe ji zavádí Ing. Hana Vojtová z Institutu Smyslové aktivizace. V Domově pro seniory Tovačov jsme tuto metodu aplikovali do praxe jako jedni z prvních na Moravě.

Smyslová aktivizace umožňuje stárnoucímu člověku žít v domově pro seniory samostatně a aktivně, smysluplně a důstojně. Oslovuje smysly člověka, které jsou klíčem k jeho schopnostem. K aktivizaci se využívají předměty a činnosti běžného dne, známé obrázky, slova, vůně či zvuky.

Základní pravidlo smyslové aktivizace zní „pomoz mi, abych to udělal sám“. Všední den seniorů by neměl být tvořen pouze čekáním na snídani, oběd a večeři – základem práce s lidmi trpícími demencí je zapojit je aktivně do plánování všedního dne, ovlivňování jeho průběhu a aktivního rozhodování o sobě samém. Jen tak je možné zpomalit průběh nemoci. Senioři mají pocit sebeuplatnění a sebeurčení, který je velmi důležitý pro jejich celkovou spokojenost.

Smyslová aktivizace cílí přímo na konkrétního seniora tím, že pracuje s jeho biografií. Pomocí věcí dobře známých z předchozího života pomáhá seniorům rozpomenout se na prožité události. Bývalé kuchařky tak v rámci smyslové aktivizace získají možnost znovu si upéct koláč, další si zase u přesazování květin vzpomenou na chvíle odpočinku na zahrádce. Základem je v maximální možné míře zachovat soběstačnost klientů, díky čemuž získají skvělý pocit z odvedené práce, zjistí, že to stále ještě dokážou.

Práce všedního dne je stěžejní součástí smyslové aktivizace. Jedná se o smysluplnou činnost působící na jednotlivé smysly seniorů. Procvičováním běžných úkonů všedního dne zapojujeme do pohybu vše, co člověk potřebuje pro vnitřní motivaci, protože její ztráta by vedla ke snížení sebedůvěry, nezávislosti, odpovědnosti a ztrátě smyslu života. Díky tomu dokážeme v seniorech probudit radost z běžných věcí, z přítomného okamžiku.

Smyslová aktivizace má za cíl podporovat seniory v péči o vlastní osobu a o okolí. V rámci péče tak klienti nacvičují podle svých individuálních možností osobní hygienu, přípravu stravy, samostatné oblékání, zalévání květin, či uklízení svého pokoje. Dalším prvkem je vztahová péče, v rámci níž si se seniory vybudujeme individuální přátelský vztah, který pak prohlubujeme rozhovory, procvičujeme jejich schopnost, naslouchání, kontaktu a pomoci druhým. Nedílnou součástí smyslové aktivizace jsou také pohybová cvičení koordinující chůzi, a procvičující hrubou i jemnou motoriku.

Při smyslové aktivizaci se naši klienti vracejí zpět do svých životů. Oživujeme jim vzpomínky na to, co vše patří do jejich života. Jsou zase těmi, kým kdysi byli a kým stále jsou.

 

V laskavosti... nelaskavé nemoci

Nad stolem neklidně tančí
ruka věkem rozbitá,
neviděná smítka sbírá
a čas se jí už netýká.

Milosrdné je zapomnění
na rozhraní života,
když prosté věci smysl mění,
nezbývá žádná jistota. 

Nechápe už, k čemu lžička
a co je to kapesník,
oblečení - k čemu slouží
veliký je otazník.

Uzavřena v cizím světě,
kam nebloudící nemohou,
zahlédla, co jiným skryté
pod temně prázdnou oblohou.

Přešlapuje nad propastí,
odměřuje příští krok,
nebesa se vzlykem prosí,
ať pokrátí její rok.

Zabloudila duchem v dáli,
před očima zchátrala,
ochránit před utrpením
smí temnota laskavá.

Když jsem psala tuto báseň pro klientku s Alzheimerovou nemocí, měla jsem před očima tragické důsledky této nemoci a její čistou destruktivní sílu, když bere člověku paměť, inteligenci, jeho osobnost, schopnosti a dovednosti, integritu a vědomí toho, kým člověk je a kým byl. Totéž bere tato nemoc jeho blízkým a milovaným. Myslela jsem si, že hrůzu a zoufalství této nemoci smí zhojit jen její vlastní temnota a že smrt je milostí a vykoupením. MÝLILA JSEM SE. Smyslová aktivizace je cestou laskavého doprovázení, světlem a nadějí v temnotě nemoci, konceptem vztahové péče, pochopení a porozumění. Díky aplikaci konceptu Smyslové aktivizace vím, že ochránit před utrpením smí jiná ruka laskavá.

Mgr. Lenka Olivová

ředitelka, Domov pro seniory Tovačov
 

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »