V areálu domova jsou upravené prostory pro sportovní aktivity, tělocvična, hřiště na hru pétanque, ruské kuželky, kulturní místnosti vybavené knihovnami a společenskými hrami.

Společenský a kulturní život je zpestřen setkáními se známými umělci, hudebníky a návštěvami žáků ze škol (základní, mateřské, umělecké a řezbářské), církví a zájmových sdružení.

Činnosti všedního dne

Základní součástí naší péče je podpora činností všedního dne, jejímž cílem je působit proti závislosti a izolaci, podporovat duševní a tělesné schopnosti seniorů a nechat je prožít, co všechno ještě dokážou.

Tato metoda, která využívá práce nebo různých jiných činností přiměřeným způsobem a podle zdravotního stavu klienta, je součástí konceptu Smyslové aktivizace a Biografické péče, se kterými v domově systematicky pracujeme od roku 2015.

Kondiční cvičení

Pod vedením fyzioterapeutky a aktivizačních pracovníků probíhá v domově kondiční cvičení a další sportovní aktivity. Účastníme se sportovních her a soutěží určených pro seniory, pořádaných v Domovech v rámci Olomouckého kraje.

Bohoslužby

V kapli Domova pobíhají pravidelně bohoslužby římsko-katolické církve, ve společenské místnosti se konají bohoslužby evangelické církve, biblické hodiny vedené duchovními správci Církve československé husitské a rozjímání či setkání se správci ostatních církví.

Přednášky

Ve spolupráci s různými odborníky probíhají v domově odborné zdravotní přednášky, besedy zaměřené na záliby našich seniorů (myslivost, rybaření, včelařství aj.) či cestománie. Nebo se jen tak pro potěšení, zpříjemnění dne a podle zájmu scházíme nad šálkem kávy a čaje či při sklence vína k povídání, čtení a společnému poslechu hudby.

Canisterapie

Slovo canisterapie se objevuje v současné době stále častěji a ve volném překladu znamená terapii s pomocí psa. Canisterapii můžeme také definovat jako způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních a působení na fyzické zdraví člověka je u ní druhotné. Uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Jedná se např. o navazování kontaktu s pacienty, kteří obtížně komunikují a při práci s citově deprivovanými dětmi, autistickými dětmi, mentálně postiženými, v logopedické a rehabilitační praxi, při výskytu apatie, u dlouhodobě nemocných dětí nebo jako součást komplexní terapie v geriatrii apod.

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »