Vydali jsme knihu ... aneb Ptej se svých vzpomínek

11.2.2014

Když se naši senioři rozvypráví, dají nám nahlédnout na často velmi zajímavé životní osudy. Je fascinující, že jsou ochotni své vzpomínky sdílet s ostatními.

Téměř denně, na lavičkách v zahradě, ve společenské místnosti, nebo při jiném setkání, sklouznou myšlenky našich seniorů ke vzpomínkám, k příběhům, které se staly a zůstaly v paměti nesmazatelně vryty. Všichni si asi dokážeme na základě vlastní zkušenosti představit babičku, jejíž vyprávění začíná slovy: „To když my jsme byli mladí …“. Anebo sami vzpomeneme na ty kouzelné chvíle, kdy jsme ještě jako děti s nadějí a touhou loudili: „Dědečku, povídej, jaké to bylo, když jsi byl mladý…“ Ano, nějak takto začíná vzpomínání.

Ovšem, povídat si na lavičce o tom, jaká dříve byla škola, nebo jak se kdysi slavily Vánoce, je něco úplně jiného, než se rozhodnout, že vzpomínkám dám písmena, která stvoří slova a následně příběh. Příběh, který bude otištěn ve vázané knize. To už chce trochu více odvahy. A přece našli senioři z Domova pro seniory Tovačov odhodlání a vůli a sepsali svoje vzpomínky. Zaměstnanci byli při tomto tvoření ze všech sil nápomocni. Pomáhali při přepisování, korektuře a různých úpravách. Takto po malých krůčcích vznikala kniha, která je velmi hezky ilustrovaná sociální pracovnicí Katkou, toho času na mateřské dovolené.

Všechny příběhy v naší knize jsou skutečné a jedinečné. Některé jsou úsměvné, některé nám mohou vrhnout slzy do očí. A všechny v sobě skrývají část nenávratně ztraceného. I proto chceme v psaní vzpomínkových knih pokračovat, aby v paměti zůstalo co nejvíce zachováno.

Co dodat závěrem? Kniha se možná nestane bestsellerem, ale má obrovskou hodnotu pro ty, kteří se na jejím vzniku podíleli, pro jejich blízké a známé, a doufáme, že i pro všechny, kteří si chtějí přečíst skutečné životní příběhy bez příkras.

Pokud budete mít o tuto publikaci zájem, můžete ji zakoupit v internetovém obchodě www.stahujknihy.cz

http://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/3/5/717-seniori-DS-Tovacov-Ptej-se-svych-vzpominek