Pravidla pro návštěvy klientů

Od pondělí 25. 5. 2020 jsou opět umožněny návštěvy klientů v pobytových sociálních službách. Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 19. 5. 2020 pro tuto záležitost  mimořádné opatření, kterým stanoví pravidla pro umožnění návštěv.

Na základě tohoto mimořádného opatření a v souladu s navazujícím Doporučeným postupem MPSV č. 10/2020 pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020, vydává ředitelka Domova pro seniory Tovačov, Mgr. Lenka Olivová, tato závazná pravidla:

1)  K jednomu klientovi mohou ve stejný čas na návštěvu pouze 2 osoby. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech (např. návštěvník potřebuje podporu a doprovod).

2)  Každá navštěvující osoba (dále jen návštěvník) před vstupem do domova (tedy na vrátnici) podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Za nezletilé či nesvéprávné osoby podepisuje čestné prohlášení jejich zákonný zástupce či opatrovník.

3)  Návštěvy musí mít ve vnitřních společných prostorách roušku a při příchodu a odchodu si budou dezinfikovat ruce.

4)  Každému návštěvníkovi je při vstupu změřena teplota. Pokud je návštěvníkovi naměřena teplota nad 37,0 °C, návštěva mu nebude umožněna.

5)  Omezení uvedená v bodech 1 až 4 se nevztahují na návštěvy u klientů v terminálním stadiu.

6)  Návštěvy probíhají přednostně ve venkovních prostorách domova (zahrada) nebo v jednolůžkových pokojích anebo v místnosti vyčleněné pro tento účel (obývák, společenská místnost).

7)  V případě návštěv na dvoulůžkovém pokoji jsou mezi lůžky umístěny zástěny nebo jiné obdobné překážky.

8)  Po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce, a to prostředkem s virucidním účinkem a místnost se vyvětrá.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lenka Olivová

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »