Chcete-li poznat nové lidi, nové zkušenosti, vyplnit aktivně a smysluplně svůj volný čas, nebo jen nechcete být sami a chcete pomáhat, rádi vás uvítáme v našem domově jako dobrovolníka.

Dobrovolnickou službu v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě zprostředkovává a zajišťuje Centrum pro komunitní práci Přerov a „Jika“ – Olomoucké dobrovolnické centrum o.s. . Podle tohoto zákona je dobrovolnická služba bezplatná, dobrovolník je vysílající organizací pojištěn, má nárok na úhradu části nákladů (cestovné, stravné, ubytování), pokud odpracuje více než 50 hodin, získá osvědčení o dobrovolnické službě a pokud vykonává dlouhodobou dobrovolnickou službu (20 hod týdně minimálně 3 měsíce), započítává se mu tato doba jako náhradní doba zaměstnání.

Základní dobrovolnickou  činností je asistence při volnočasových aktivitách při péči o seniora (doprovod, vycházky, ruční práce, zahradničení, sportování, organizace různých akcí, manuální práce aj). Dobrovolnictví je pro nás nedocenitelné zvláště proto, že umožňuje seniorům kontakt s přirozeným sociálním prostředím, přináší do organizace nové nápady, nadšení, zkušenosti a nabízí seniorům neformální vztah.

Kontaktní osobou pro záležitosti dobrovolnictví v domově je vedoucí úseku sociální práce a aktivizace Bc. Petra Rozehnalová.

Žádost o spolupráci

V současné době hledáme dobrovolníky pro zajištění těchto činností pro seniory našeho domova:

Společník

Náplň práce: společně strávený čas se seniory, spíše s jednotlivými uživateli individuálně - četba, rozhovor, společnost druhé osoby

Doprovod na procházky

Náplň práce: doprovod pro malou skupinku seniorů či pro jednotlivce na vycházky v areálu i mimo areál domova, ve všední dny i o víkendech, dle časových možností dobrovolníka

Hudební kroužek

Náplň práce: 45 min 1x-2x za měsíc, zpívání pro radost při hudebním doprovodu, případně sborový zpěv

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »