Podmínky přijetí vycházejí z cílové skupiny uživatelů dané služby a registrace zařízení:

  • služba "domov pro seniory" je určena lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, tedy seniorům od 60 let, kteří nemohou zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci a potřebují pravidlnou pomoc jiné osoby
  • služba "domov se zvláštním režimem" je určena osobám od 65 let s Alzheimerovou chorobou či jinými typy demencí, jejichž stav při péči o vlastní osobu vyžaduje ve zvýšené míře dohled, podporu a péči (sociální, ošetřovatelskou), kterou není možné zajistit rodinnými příslušníky ani jiným typem sociálních služeb

 

Službu nemůžeme poskytnout

  • lidem s Alzheimerovou nemocí (pouze pro službu domov pro seniory), jinými typy chronického duševního onemocnění, s mentální poruchou, schizofrenií, psychotickou poruchou, dále lidem s vážnou psychiatrickou diagnózou vyžadující specializovanou lékařskou péči (pro obě služby)

  • lidem, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití (pouze pro službu domov pro seniory), lidem, kteří ohrožují sami sebe nebo své okolí (pro obě služby)

  • lidem s aktuální závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách

  • lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní či vysoce specializované péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení (hospicová péče, onkologická péče aj.)

Přiložené soubory

Kritéria pro hodnocení žádosti 132.75 kB PDF dokument

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »