• Žádost je možné získat na těchto webových stránkách nebo v kanceláři domova,
  • žádost tvoří 2 formuláře (Žádost o poskytnutí sociální služby, Zpráva praktického lékaře), které musí být doručeny společně,
  • žádost je možné doručit osobně, oskenovanou e-mailem (socdstovacov@seznam.cz, soc@dstovacov.cz, info@dstovacov.cz) nebo zaslat poštou na adresu domova: Domov pro seniory Tovačov, p.o., Nádražní 94, 751 01  Tovačov,
  • po provedení prvního (předběžného) sociálního šetření u žadatele a posouzení jeho žádosti je žadatel písemně vyrozuměn o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno (ve lhůtě do 60 dnů od podání žádosti),
  • před nástupem do domova je u žadatele provedeno druhé (podrobné) sociální šetření, při kterém je žadatel seznámen s postupem při nástupu do domova, se způsobem uzavírání smlouvy o poskytnutí služby a s vnitřními pravidly domova,
  • čekací doba se v současné době velmi mění, záleží na dopadu dlouhodobě nepříznivé sociální situace na potřeby osoby, dostupnosti terenních a ambulantních služeb v místě bydliště, popř. možnosti zajištění neformální pomoci a také dle stupně přiznaného příspěvku na péči.

Přiložené soubory

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »