• Po splnění podmínek přijetí a ve shodě s pořadníkem čekatelů je zájemce o službu vyzván k nástupu (po vzájemné domluvě s dostatečným časovým předstihem),
  • podrobný postup přijetí a informace o tom, jaké doklady a věci si může vzít žadatel s sebou, jsou projednány při sociálním šetření,
  • rodina žadatele (případně jiné blízké osoby) připraví před nástupem pokoj (vybavení osobními věcmi), tak, aby se nový klient u nás mohl cítit jako doma,
  • velmi vítáme, pokud rodinní příslušníci (či jiné blízké osoby) stráví první den v domově spolu se svým blízkým,
  • nejpozději v den nástupu je s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytování služby,
  • uživatel služby je seznámen se vzorem smlouvy, vnitřními pravidly, s ceníkem za fakultativní služby, s ceníkem za ubytování a stravu, výňatkem z vnitřního předpisu ke stravování,
  • dále je s uživatelem vyplněn přijímací protokol, hlášení o přijetí do domova pro Českou správu sociálního zabezpečení, oznámení o poskytovateli pomoci, dodatečné informace k příspěvku na péči, protokol k zabezpečení cenných věcí,
  • uživatel je seznámen se svým klíčovým pracovníkem a novým prostředím,
  • zároveň je uživatel informován o možnosti a způsobu podávání stížností v případě nespokojenosti s poskytovanou službou.

Přiložené soubory

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »