Projekt "Vzděláváním ke kvalitě II." navazuje na předchozí projekt z období 2010 - 2012 a je zaměřen na trvalý rozvoj zaměstnanců Domova pro seniory prostřednictvím kontinuálního vzdělávání a interaktivního výcviku. Cílem projektu je posilování a rozvoj profesních i osobnostních kompetencí pracovníků přímé péče i vedoucích zaměstnanců.

PROJEKT

„VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ II.“ – VZDĚLÁVÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ K TRVALÉMU ROZVOJI

CZ.1.04/3.1.03/A7.00020

 

Cílem projektu je zvyšování kvality sociálních služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Domov pro seniory Tovačov klientům s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence v souvislosti se zavedením nové služby domova se zvláštním režimem a novým typem klientů.

 

Aktivity projektu jsou zaměřeny na rozvoj profesních kompetencí v oblastech:

  • Vzdělávání v metodách péče o klienty s demencí
  • Vzdělávání v moderních metodách sociální práce s klienty
  • se speciálními potřebami
  • Vzdělávání v komunikačních dovednostech
  • Vzdělávání v oblasti osobnostního rozvoje
  • Vzdělávání vedoucích pracovníků -  manažerské dovednosti a marketing

Do projektu jsou zapojeni pracovníci v sociálních službách pracující v přímé
obslužné péči, sociální pracovníci a vedoucí pracovníci v sociálních službách.

 

Projekt je realizován v období od 1. října 2013 do 30. června 2015.

V rámci projektu předpokládáme proškolení 52 účastníků kurzů.

 

Celkové náklady projektu: 1 802 249,40 Kč.

Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Bližší informace o projektu poskytne ředitelka Mgr. Lenka Olivová, tel. 581 701 588, e-mail: reditelka@dstovacov.cz

 

 

Přiložené soubory

tiskova-zprava.pdf 176.18 kB PDF dokument

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »