Přehled aktivit projektu Vzděláváním ke kvalitě II. v roce 2014.

V průběhu roku 2014 bylo zrealizováno 37 vzdělávacích dnů. Přehled o vzdělávacích aktivitách je uveden v tabulce.

měsíc

klíčová aktivita

cílová skupina

lektor

leden

Metody sociální práce s klienty s demencí

18 PSS

Mgr. Radana Kroutilová Nováková

únor

Techniky asertivního jednání

22 PSS, 4SP

Mgr. Netočná Zuzana

březen

Vybrané psychoterapeutické přístupy v soc. práci

11 PSS

Mgr. Netočná Zuzana

duben

Základní techniky zjišťování potřeb u nekomunikujících klientů

22 PSS

Mgr. Šůstková Iveta

Vyjednávání, řešení konfliktů, mediace

PSS, VP, SP

Mgr. Irena Smékalová

Smyslová aktivizace, Level 1 – modul 1 (Zlín)

4 PSS

Hejnalová Marcela

květen

Smyslová aktivizace, Level 1 – modul 2 (Zlín)

4 PSS

Ing. Vojtová Hana

červen

Strategické plánování – 3 dny

7 VP

Mgr. Pavlína Kráčmarová

Smyslová aktivizace, Level 1 – modul 3 (Zlín)

4 PSS

Hejnalová Marcela

červenec

Gerontopsychiatrie – problematika psych. poruch

související s procesem stárnutí a péče o lidi s demencí

8 PSS, 3 SP

MUDr. Vepřeková Marie

srpen

Gerontopsychiatrie – problematika psych. poruch

související s procesem stárnutí a péče o lidi s demencí

8 PSS, 3 SP

MUDr. Vepřeková Marie

Smyslová aktivizace, Level 2 – modul 4 (2 dny, Zlín)

4 PSS

Hejnalová Marcela

září

Řízení změn v sociálních službách

7 VP

Mgr. Vodák Jan

Smyslová aktivizace, Level 2 – modul 5 (2 dny, Zlín)

4 PSS

Ing. Bc. Vojtová Hana

Jak se bránit manipulaci, využití asertivních technik

22 PSS

Mgr. Netočná Zuzana

Vybrané psychoterapeutické přístupy v soc. práci

11 PSS

Mgr. Netočná Zuzana

Úvod do problematiky paliativní péče, hospicového hnutí,

eutanazie

9 PSS

MUDr. Palasová Dagmar

říjen

Úvod do problematiky paliativní péče, hospicového hnutí,

eutanazie

9 PSS

MUDr. Palasová Dagmar

Smyslová aktivizace, Level 2 – modul 6 (Zlín)

4 PSS

Hejnalová Marcela

Vyjednávání, řešení konfliktů, mediace

13 PSS

Mgr. Smékalová Irena

Prevence syndromu vyhoření, psychohygiena

v pomáhajících profesích s využitím relaxačních technik (2 dny)

13 PSS

Mgr. Netočná Zuzana

listopad

Marketing v sociálních službách

7 VP

Mgr. Vodáková Jana

Prevence syndromu vyhoření, psychohygiena

v pomáhajících profesích s využitím relaxačních technik (2 dny)

13 PSS

Mgr. Netočná Zuzana

Rozvoj kvality péče o klienty s demencí na základě programu Bon apetit – I. den

VP, SP, PSS

Mgr. Hradcová Dana

prosinec

Videotrénink interakcí – nástroj zlepšení komunikace

27 PSS

Mgr. Netočný Petr

Rozvoj kvality péče o klienty s demencí na základě programu Bon apetit – II. den

VP, SP, PSS

Mgr. Hradcová Dana

 

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »