Přehled aktivit projektu Vzděláváním ke kvalitě II. v roce 2015.

V roce 2015 bylo v rámci projektu realizováno 23 vzdělávacích dnů. Přehled o vzdělávacích aktivitách je uveden v tabulce.

měsíc

klíčová aktivita

cílová skupina

lektor

leden

Nácvik manipulace s málo pohyblivým nebo nepohyblivým klientem (2x 1 den)

22 PSS

Mgr. Martina Stehlíková

Smyslová aktivizace Level 1 (Modul 1, 2 dny)

13 PSS, 2 SP, 2 VP

Marcela Hejnalová

únor

Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné sebeobrany (3 dny)

9 PSS

Mgr. Eva Pogodová

Mgr. Jan Straka

březen

Smyslová aktivizace Level 1 (Modul 2, 2 dny)

13 PSS, 2 SP, 2 VP

Ing. Bc. Hana Vojtová

Public relations aneb jak získat podporu veřejnosti v sociálních službách

6 VP

Mgr. Jana Vodáková

Z mého života

13 PSS, 2 SP

Mgr. Pavla Hýblová

duben

Jak začít s fundraisingem, vícezdrojové financování v sociálních službách

6 VP

Mgr. Petr Netočný

Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné sebeobrany (3 dny)

9 PSS

Mgr. Eva Pogodová

Mgr. Jan Straka

Smyslová aktivizace, Level 1 (Modul 3, 2 dny)

13 PSS, 2 SP, 2 VP

Hejnalová Marcela

květen

Standard kvality č. 5 (2x 1 den)

28 PSS, 3 SP

Mgr. Iveta Šůstková

červen

Základní manažerské dovednosti (2 dny)

6 VP

Mgr. Irena Smékalová

Mgr. Petr Smékal

Nástavbový kurz Bazální stimulace (2 dny)

15 PSS

MUDr. Novotný J.

 

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »