Projekt představuje systém přípravy zaměstnanců Domova pro seniory Tovačov vedoucí ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Řeší se zde aktuální potřeba vzdělávání v souladu se zákonem 108/2006 Sb., Koncepcí rozvoje Domova pro seniory Tovačov a Analýzou vzdělávacích potřeb.

Název projektu

„Vzděláváním ke kvalitě“ – vzdělávání zaměstnanců Domova pro seniory Tovačov

Popis

Projekt představuje systém přípravy zaměstnanců Domova pro seniory Tovačov vedoucí ke zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb. Řeší se zde aktuální potřeba vzdělávání v souladu se zákonem 108/2006 Sb., Koncepcí rozvoje Domova pro seniory Tovačov a Analýzou vzdělávacích potřeb.

Do klíčových aktivit projektu spadá vzdělávání v oblastech

  • Standardy kvality poskytovatele sociálních služeb
  • Metody sociální práce a péče o klienty
  • Komunikační dovednosti
  • Osobnostní rozvoj
  • Manažerské dovednosti
  • Legislativa v sociální oblasti

Zvláštní klíčovou aktivitu tvoří Supervize v sociálních službách, jejímž cílem je rozvoj osobnosti pracovníků, získání sebereflexe a zkvalitnění práce s klienty.

Cíle

Hlavním cílem projektu je nastartovat proces kontinuálního systematického vzdělávání pracovníků Domova pro seniory Tovačov.

Hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů, kterými jsou zvýšení obecných a odborných kompetencí zaměstnanců, zvýšení znalostí a dovedností v oblasti kvality, zlepšení komunikačních dovedností a osobnostního rozvoje, zlepšení znalostí v otázkách legislativy a zavedení supervize.

Cílové skupiny

Do projektu jsou zapojeni vedoucí pracovníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

Doba trvání projektu

Zahájení realizace projektu 1.7.2010

Ukončení projektu 30.6.2012

Celkové náklady projektu

2 394 640,08.- Kč

Projekt je financovaný z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Bližší informace o projektu poskytne

Mgr. Lenka Olivová
Tel.: 724 970 980
E-mail: reditelka@dstovacov.cz
www.dstovacov.cz

Přiložené soubory

Tisková zpráva 242.37 kB PDF dokument

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »