2. Ceník služeb

S platností od 1. 1. 2018 je úhrada za poskytované služby (ubytování, stravování) stanovena takto:

  jednolůžkový dvoulůžkový
strava / den 170 Kč 170 Kč
bydlení / den 210 Kč 180 Kč
celkem / den 380 Kč 350 Kč
za 31 dnů 11 780 Kč 10 850 Kč
za 30 dnů 11 400 Kč 10 500 Kč
za 28 dnů 10 640 Kč 9 800 Kč

Úhrada za ubytování a stravu je stanovena plně v souladu s platnou novelou prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu o sociálních službách.