3. Podání žádosti

  • žádost je možné získat na těchto webových stránkách nebo v kanceláři domova 
  • žádost tvoří 2 formuláře (Žádost o poskytnutí sociální služby, Zpráva praktického lékaře), které musí být doručeny společně
  • žádost je možné doručit osobně, oskenovanou e-mailem (socdstovacov@seznam.cz, soc@dstovacov.cz, info@dstovacov.cz) nebo zaslat poštou na adresu domova: Domov pro seniory Tovačov, p.o., Nádražní 94, 751 01  Tovačov
  • po posouzení žádosti je žadatel písemně vyrozuměn o tom, zda bylo jeho žádosti vyhověno (ve lhůtě do 60 dnů od podání žádosti)
  • před nástupem do domova je u žadatele provedeno sociální šetření a žadatel je seznámen s postupem při nástupu do domova, se způsobem uzavírání smlouvy o poskytnutí služby a s vnitřními pravidly domova
  • čekací doba se v současné době velmi mění, záleží na dopadu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na potřeby osoby, dostupnosti terenních a ambulantních služeb v místě bydliště, popř. možnosti zajištění neformální pomoci a také dle stupně přiznaného příspěvku na péči

Přiložené soubory

název typ velikost
PDF Zpráva praktického lékaře PDF dokument 313.42 kB
PDF Žádost o poskytnutí sociální služby PDF dokument 239.41 kB