4. Nástup do domova

  • po splnění podmínek přijetí a ve shodě s pořadníkem čekatelů je zájemce o službu vyzván k nástupu (po vzájemné domluvě s dostatečným časovým předstihem)
  • podrobný postup přijetí a informace o tom, jaké doklady a věci si může vzít žadatel s sebou, jsou projednány při sociálním šetření
  • nejpozději v den nástupu je s žadatelem uzavřena Smlouva o poskytování služby
  • uživatel služby je seznámen se vzorem smlouvy, vnitřními pravidly, s ceníkem za fakultativní služby, s ceníkem za ubytování a stravu, výňatkem z vnitřního předpisu ke stravování
  • dále je s uživatelem vyplněn přijímací protokol, hlášení o přijetí do domova pro Českou správu sociálního zabezpečení, oznámení o poskytovateli pomoci, dodatečné informace k příspěvku na péči, protokol k zabezpečení cenných věcí
  • uživatel je seznámen se svým klíčovým pracovníkem
  • zároveň je uživatel informován o možnosti a způsobu podávání stížností v případě nespokojenosti s poskytovanou službou

Přiložené soubory

název typ velikost
PDF Seznam věcí k nástupu do domova PDF dokument 69.47 kB
PDF Smlouva o poskytování sociální služby - návrh PDF dokument 235.83 kB
PDF Domácí řád - domov pro seniory PDF dokument 398.68 kB
PDF Domácí řád - domov se zvláštním režimem PDF dokument 400.99 kB