Péče o seniory

Péči o seniory zajišťuje multidisciplinární tým, složený ze zdravotnických pracovníků (všeobecná sestra bez odborného dohledu, fyzioterapeutka), pracovníků v sociálních službách (pracovníci v přímé péči a aktivizační pracovníci) a sociálních pracovníků. Zázemí pro ně vytváří pracovníci provozního úseku (údržba, úklid, prádelna), ekonomického úseku a pracovníci stravovacího provozu. Cennými a žádanými členy týmu jsou dobrovolníci.

Lékařskou péči zajišťují uživatelům služby privátní lékaři. V zařízení ordinují 2x týdně a dále dle potřeby na zavolání. Z odborníků dochází do našeho zařízení psychiatr, stomatolog a dermatolog. Další odborná péče je zajišťována dovozem seniorů do odborných ambulancí.

V rámci ošetřovatelské péče je prováděna rehabilitace fyzioterapeutkou na všech odděleních domova a dle ordinace lékaře i pracovníky soukromé rehabilitace, která sídlí v budově domova. V rehabilitační péči je zahrnuta fyzikální terapie a léčebná tělesná výchova. Skupinová léčebná tělesná výchova je určena pro aktivní i méně zdatné uživatele služby, kteří mají zájem o tuto formu rehabilitace.