Volný čas

V areálu domova jsou upravené prostory pro sportovní aktivity, tělocvična, hřiště na hru pétanque, ruské kuželky, terč na elektronické šipky, kulturní místnosti vybavené počítači, knihovnami a společenskými hrami (šachy, stolní hry aj.).

Společenský a kulturní život je zpestřen setkáními se známými umělci, hudebníky a návštěvami žáků ze škol (základní, mateřské, umělecké a řezbářské), církví a zájmových sdružení.

Ergoterapie

Ergoterapie je léčebná činnost, jejímž cílem je působit proti závislosti a izolaci, podporovat duševní a tělesné schopnosti a přicházet na nové zájmy.

Tato metoda využívá práce nebo různých jiných činností přiměřeným způsobem a podle zdravotního stavu klienta.

V domově má tato terapie dlouhou tradici. Společně šijeme, pleteme a háčkujeme, ve spolupráci s Kiwanis klubem Hranice zhotovujeme hadrové panenky v rámci celosvětového projektu The Kiwanis Doll. Kiwanis klub nám dodává materiál pro výrobu panenek, které pak předáváme pro hospitalizované děti na dětské oddělení Nemocnice Přerov. Pro tyto panenky obyvatelé i zaměstnanci zhotovují také různé oblečky (šijí, háčkují nebo pletou oblečky, čepičky aj.).

Kondiční cvičení

Pod vedením fyzioterapeutky a aktivizačních pracovníků probíhá v domově kondiční cvičení a další sportovní aktivity. Účastníme se sportovních her a soutěží určených pro seniory, pořádaných v Domovech v rámci Olomouckého kraje.

Bohoslužby

V kapli Domova pobíhají pravidelně bohoslužby římsko-katolické církve, ve společenské místnosti se konají bohoslužby evangelické církve, biblické hodiny vedené duchovními správci Církve československé husitské a rozjímání či setkání se správci ostatních církví.

Přednášky

Ve spolupráci s různými odborníky probíhají v domově odborné zdravotní přednášky, prezentace výrobků zdravého životního stylu a produktů pro podporu zdraví, besedy či přednášky zaměřené na myslivost či cestománie. Nebo se jen tak pro potěšení, zpříjemnění dne a podle zájmu scházíme nad šálkem kávy a čaje či při sklence vína k povídání, čtení a společnému poslechu hudby.

Canisterapie

Slovo canisterapie se objevuje v současné době stále častěji a ve volném překladu znamená terapii s pomocí psa. Canisterapii můžeme také definovat jako způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž klade důraz především na řešení problémů psychologických, citových a sociálně-integračních a působení na fyzické zdraví člověka je u ní druhotné. Uplatňuje se zejména jako pomocná psychoterapeutická metoda při řešení různých situací v případě, že jiné metody nejsou účinné nebo použitelné. Jedná se např. o navazování kontaktu s pacienty, kteří obtížně komunikují a při práci s citově deprivovanými dětmi, autistickými dětmi, mentálně postiženými, v logopedické a rehabilitační praxi, při výskytu apatie, u dlouhodobě nemocných dětí nebo jako součást komplexní terapie v geriatrii apod.