Člověku člověkem

Domov pro seniory Tovačov je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, která v souladu s rozhodnutím o registraci poskytuje tyto sociální služby:

a) "domov pro seniory" podle § 49 z.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (rozhodnutí o registraci č.j. KUOK 63529/2007 ze dne 4.7.2007)

b) "domov se zvláštním režimem" podle § 50 z.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (rozhodnutí o registraci č.j. KUOK 54148/2011 ze dne 7.6.2011)

 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/8/39/2013 byla organizace pověřena poskytováním služby obecného hospodářského zájmu, tak, aby byl naplněn čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU). Služby obecného hospodářského zájmu jsou ze své podstaty odkázány na dotace veřejných subjektů (kraj, stát), jež zpravidla financují provoz poskytovatelů těchto služeb.

KONCEPTY péče o seniory

V našem domově pro seniory pracujeme s moderními metodami péče o seniory, které člověka aktivně zapojují do běžného života. Máme skvělé výsledky, podívejte se na náš web.

Web Člověku člověkem

Jak se k nám dostanete

Mapa ČR

Domov pro seniory Tovačov, p.o.
Nádražní 94
Tovačov
751 01
Zobrazit na mapě »